e-brev

Alla älskar e-brev

Det började med Lena Dunhams och Jenni Konners ”Lenny letter”, ett veckobrev i mejlform. Nu vill alla starta ett eget nyhetsbrev.
AV MAJA KARLSSON
i hade nästan glömt bort att mejlkorgen kunde användes:;! ”ågc: annat än torra arbetsmejl från chefen, men den se-as:e : :e_ ~ar vår inbox fått ett rejält statuslyft tack vare alla coola nyhetscr5′.. Det finns e-brev om allt från feminism och trender till mode och mat, men det handlar inte om ett mejl med rabattkoder eller slentrianmäs¬siga tips. Nyhetsbrevet 2016 har mer tyngd, tanke och kraft bakom sg ar sina föregångare. De är mer som egna mediekanaler.
Ett bra exempel är Lena Dunhams Lenny letter. Två gånger i veckan skickar hon och medgrundaren Jenni Konner ut ett nytt brev med essäer.
intervjuer och illustrationer. Jennifer Lawrence skrev till exempel en uppmärksammad text c~ varför hon vill ha lika mycket betalt som sina manliga medskådespelare, Lena Dunham berat¬tade om sin endometrios och Hilary Clinton svarade på frågor om feminism i en stor intervju. —
Lenny letter lanserades i september förra året och har blivit en stor succé. Att Lena Dunham var känd sedan innan har såklart mycket med framgången att göra. ~e- ;e: går att lyckas även om du inte är en Hollywood-skådis. Allt du behöver ar en idé och en mejladress.

#sorrynotsorry
TIPS PA HUR DU STARTAR DITT EGET NYHETSBREV
För många tjejer har ordet ”ursäkta” blivit en lite för naturlig del av vokabulären. Amy Schumer har till och med gjort en sketch om fenomenet där en panel med kvinnliga -‘orskare blir utfrågade på en scen. Trots att kvinnorna jppenbarligen är kompetenta kan de inte sluta säga ”sorry” genom hela sketchen. De ber om ursäkt när de harklar sig, när de rör sig, innan de pratar… När det tre minuter långa klippet är slut har de bett om ur¬säkt för i princip allt. Varför gör många tjejer såhär?
– Studier har visat att män har en högre :röskel för vad de upplever som ett stötande bete¬ende. Kvinnor, som har en lägre tröskel, ber oftare
om ursäkt både för sitt eget och andras beteenden, ■ärklarar Tina Löfström, psykolgisk coach.
Även om ett ”ursäkta” fyller en viktig funktion soci¬alt och är ett sätt att bevara och laga relationer med andra, förklarar Tina Löfström att det kan leda till att andra ser dig som en pushover.
– Om man gör det i överflöd och på tillfällen där andra inte tycker att det behövs, kan det uppfattas som att man spelar martyr, har dålig självinsikt och dåligt självförtroende. Andra kan i värsta fall undra varför de ska ta dig på allvar om du inte tar dig själv på allvar?
Men det handlar inte enbart om hur du uttrycker dig face to face.
I januari lanserades appen ”Just not sorry”, en plug n för Gmail som stryker under alla fraser och ord som -‘örminskar det du vill säga när du mejlar. Det är ett slags rättstavningsprogram för att sluta ./sakta dig själv.
Appen är inspirerad av den amerikanska livscoachen Tara Mohr som har skrivit ”Playing big”, en bok som hjälper kvinnor att ta plats och bli bättre ledare. Tara Mohr råder tjejer att sluta använda ursäkter som en metod ■’ör att bli omtyckta.
– Många kvinnor, särskilt mer jniora kvinnor, berättar att när de :og bort alla bestämningsord från sina 5-mail, började de få mycket snabbare och .äsentliga svar, säger hon till Daily mail online.
Självklart ska du be om ursäkt när du har gjort ”ågot dumt eller betett dig illa, men så länge du är .änlig finns ingen anledning till att linda in det du säger i ursäkter

SA ÄNDRAR DU DITT URSÄKTANDE BETEENDE
Tina Löfströms bästa tips.
#1 LYSSNA IN
När och var ber du om ursäkt? Är det i särskilda situationer? Är dina ursäkter legitima eller kommer de per automatik? Gör dig själv uppmärksam på ditt beteende.
#2 SÄG TACK ISTÄLLET Om du vill framstå som trevlig och ödmjuk utan att bli en martyr, testa att byta ut ”förlåt” mot ”tack”. Om du ber någon om en tjänst, tacka för att de hjälper till istället för att be om ursäkt för att du frågar.
#3 be dina NARMSTA om hjälp
Be dem säga till dig när du ber om ursäkt i onödan för att ytterligare belysa dina omed¬vetna mönster.
#4
ISTÄLLET FÖR ATT
Om någon spiller kaffe på dig – låt dem be om ursäkt.
#5 UPPSKATTA DET DU
Har du en tendens att snubbla ofta, skratta åt det och se det som din egenhet istället för att be om ursäkt för det.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *